Iserluarit / Velkommen / Welcome

Kalaallit Atuakkiortut

Peqatigiiffiat

22. september 2022 

Kajumissaarut

Kalaallit atuakkiortut taalliortullu inuttut oqaluttuassartaat saqqummersitaallu pillugit paaasissutissanik ujaasivimmik (forfatterleksikon) peqatigiiffik Kalaallit Atuakkiortut suleqatigalugu atuakkiulersaarama atuakkiortut taalliortullu qinnuigaakka imminut saqqummersitaminnullu tungaasunik paasissutissanik nassilaaqqullunga. Qisuariartut immersugassamik nassissavakka, qujareerlunga. 

Saaffigisassaq: Jakob Møller Lyberth, e-mail: ijaaku2016@gmail.com


Kalaallit Atuakkiortut kattuffiat 11-12 september, Nuummi ataatsimeersuassaaq. Uani pisussanut pilersaarut annertunerusumik paasisaqarfigiuk


Grønlands Forfatterforening holder generalforsamling i dagene 11 - 12 september i Nuuk. 

Læs dig frem til programmet her

Her kan du læse hvem der er nomineret til Nordisk Råds

Litteraturpris 2021.
Fra Grønland er Naasuliardarpi (på dansk Blomsterdalen) af Niviaq Korneliussen nomineret 


Uani takusinnaavatit nunani avannarlernit atuakkiat sorliit Nunat Avannarliit
Ministerrådiata nersornaasiuttagaanut 2021-imi nersornaaserneqartussatut innersuunneqartut.

Nunatta innersuussutigaa Naasuliardarpi (danskisut Blomsterdalen) Niviaq Korneliussenip atuakkiaa 


Copydan-ikkut atuakkiamik piginneqqaartorsiutisiassat pillugit.

Atuakkiortup kialuunniit atuakkiaa taalliaaluunniit, assersuutigalugu atuarfinni kopeerlugu

atorneqarsimappat, naatsuaqqamik takinerusumilluunniit, taava atuakkiaq taanna atuakkiortuata

aningaasarsissutigilaartussaavaa. Atuakkiamik atuisimasut, atorsimasartik pinngitsooratik

nalunaarutigisussaavaat Copydan Tekst og Node -imut. Atuakkiorsimasup akilerneqarnissaa

taassum isumagisarpaa. Atuakkiortulli akissarsisinneqarnissi qulakkiissaguniuk, imminut Copydan-

imut nalunaarutigisariaqarpoq.

Copydan-ip nittartagaa nammineerlutit iserfigalugu imminut, atuakkiatillu, nalunaarutigisinnaavatit,

ugguuna: Copydan Tekst og Node https://www.tekstognode-online.dk

Atuakkiorsimaguit peqatigiiffitsinnut Kalaallit Atuakkiortunut ilaasortanngorit

Peqatigiinnerput nukittoqqutaavoq. KA-miit siunnersorneqarlutillu ikiorneqarsinnaalissangavit.


Ukioq 2020-mut Atuagaateqarfimmiittuutisiassat suli tunniunneqannginnerinut ammasumik naammagittaalliuut

Matumuuna sakkortunerpaamik naammagittaalliuutigivarput 2020-mut atuaateqarfimmiittuutisiassat piginnittuinut suli akilerneqarsimannginneri.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 4 1979-imeersoq, tassungalu Nalunaarusiaq kingulleq nr. 15, 1999-imeersoq, najoqqutaralugu, atuakkiortut, nutserisut, titartagartalersuisartut assiliisullu taakkununngalu kingornussisussat, atuagaateqarfimmiittuutisiassannik ukiumut ataasiarlutik qinnuteqarsinnaapput.

Allagaq tamaat uani atuaruk


Nunatta Atuakkialerinernut Allaffia - GreenLit

Grønlands Litteratur Kontor - GreenLit

Atuakkanik saqqummersitsisarneq pillugu GreenLit-ip 7. november, 2020,
isumasioqatigiissitsineranit imaqarniliaq oqaaseqataajutigisoq uani linkimi fil-tut aaneqariaannanngorpoq: GreenLit.KA-p ataatsimeersuarnissaata kinguartittariaqarnera.


KA-p ataatsimeersuarnissaata, isumasioqatigiissisitsinissaalu, kinguartittariaqalerneranik nalunaarut

Asasavut KA-mi ilaasortat aamma ataatsimeersuarnissaq sioqqutitsiarlugu isumasioqatigiissitsinissamut peqataaniarlutik nalunaarsimasut.

Ajuusaarutigalugu nalunaarutigisariaqarparput KA-p ataatsimeersuarnissaa, tassungalu atatillugu isumasioqatigiissitsinissaa, ulluni 31 juli - 2 august Nuummi, Inuk Hostelimi pisussatut pilersaarutaagaluartoq kinguartittariaqaratsigu.

Kinguartitsisariaqarnermut peqqutaavoq nappaassuup Corona virussip nalorninartorsiortitsinera, aamma peqqinnissamut oqartussat

Tunillaassuinaveersaarnissamut najoqqutassiaasa malinneqar-tussaaneri.

Aasarsiorluarnissassinnik kissaallusi.


Kalaallit Atuakkiortut

Siulersuisut

Nuuk, 04. Juni, 2020


KULTOOREQARNERMUT NAALAKKERSUISUMUT AMMASUMIK ALLAGAQ


Nunatsinni eqqumiitsuliornermut peqatigiiffiit aningaasatigut ikiorsiisoqarnissaanik piumasaqarput.

Eqqumiitsuliortorpassuit Covid-19-ip kingunerisaanik aningaasat isertitassaraluatik annaavaat.

Isiginnaartitsisartut, nipilersortartut, qitittartut, filmiliortartut, atuakkiortut allatullu eqqumitsuliortut pikkunartorsiorput, tassami corona virusip kinguneritippaa aaqqissuussanik takutitassanik, saqqummersitassanik, filminik takutsisinissanik nipilersortarfinnillu nuna tamakkerlugu matusingallarnerit taamaatitsiinnarneroqattaarput. Allagaq tamaat uani atuaruk / Læs hele teksten her

Qinnuteqarit

KA-mut ilaasortanngornissamut kajumissaarut Atuakkamik saqqummersitsisimasut, taalliortut, nutserisartut aamma atuakkiaminnik saqqummersitsiniarlutik suliaqartut, kajumissaarniar-
pavut KA-mut ilaasortanngoqqullugit.


Ilaasortaaneq ukiumut 400 kr-
niinnaqarpoq, ilinniartunut
utoqqalinersialinnullu 200 kr-
niinnaqarluni.

Ilaasortaanermut iluaqutit uani atuakkit


GreenLit

Siulersuisut ukiuni 3-ni tulliuttuni suliniutissaat uani takukkit. 


Kalaallit Atuakkiortut 

Peqatigiiffiup oqaluttuassartaa / Foreningens historie

Kalaallit Atuakkiortut (KA) 1975-imi utaqqiisaasumik peqatigiiffittut pilersinneqarpoq kalaallit atuakkiortuinit nuimasunit. Taakku ataatsimeeqqaarnerminni aalajangiuppaat peqatigiiffik Nordiska Författerrådimut ilaasortanngussasoq. Ataatsimiinneq siulleq taanna pivoq Nunani Avannarlerni atuakkiortut peqatigiiffiisa Sverigemi ataatsimiinneranni Ole Brandtip, Hans Lyngep Otto Sandgreenillu peqataallutik ataatsimiissimatsiarneranni. 


Kalaallit Atuakkiortut (KA) - Grønlands Forfatterforening - blev til som en midlertidig forening i 1975, etableret af en række af datidens prominente grønlandske forfattere, som også besluttede at foreningen skulle være medlem af Nordiska Författerråd. Det skete i forlængelse af at Ole Brandt, Hans Lynge og Otto Sandgreen havde deltaget på Nordiska Författerforenings seminar i Sverige.

Ileqqoreqqusat / Vedtægter

§ 1. Peqatigiffik ateqarpoq: Kalaallit Atuakkiortut (K.A.) Nuummi najugaqarpoq.

§ 2. Siunertai: Kalaallit atuakkiortut, taalliortut aamma kalaallisuumut nutserisartut kikkulluunniit piginneqqaartussaanermik inatsisitigut illersugaasut tapersersussallugit pisinnaatitaaffiisigullu illersussallugit.

§ 1. foreningens navn er: Kalaallit Atuakkiortut (K.A.). Dens hjemsted er Nuuk.

§ 2. Formål: At støtte enhver grønlandsk forfatter, digter og til grønlandsk oversætter, hvis værker er underlagt ophavsretsloven og beskytte deres rettigheder.

Ileqqoreqqusat / Vedtægter uani tamaasa atuakkit / Læs alle vedtægter her. 

Ulloq atorluariuk