AAQQISSUUSSAT / ARRANGEMENTER


Atuakkat - atuakkiortullu

BogCafé

Sisamanngorneq 8. November - Katuaq.

Nal. 19.00 - 21.30

Iserneq akeqanngilaq.


Sammineqassapput:

1. Suliaq GreenLit sunaava?

2. Atuakkiortunngorlaat ilisaritinnerat

Allatta 3-mi "PAASINNINNEQ"-mi peqataasut ilaat:

Katrine Poulsen, Erninnguaq Reimer, Stine Buur Hvistendahl aamma Paninnguaq Møller.

3. Transpoise-mi peqataaneq

Taalliortoq Pivinnguaq Mørch.

4 Ole Brandt eqqaaniarlugu:

- Atuakkiaata Qooqap saqqummersinneqaqqinnerani sulineq.- suliarinerani aqqusaagaq "oqaaserpassualerut" ilanngullugu sammillugu.

- Ole Brandtip ernerisa ataataminnik eqqaamasaat

- Ole Brandtip suliai assigiinngitsut aallaavigalugit 'quiasaariaasia' sammilaarlugu. (Eva Møller Thomassen)

21.25: Unnuk manna qujanaq
Aaqqissuussat naammassereersut: 

Kalaallit Atuakkiortut (KA)

Atuakkiorsinnaanermut ilaasortaminnik pikkorissartitsissapput

Kalaallit Atuakkiortut ulluni 6-8 juli, 2018, Sisimiuni, Knud Rasmussen Højskoliani, ilaasortaminnik, ilaasortanngorusuttunullu atuakkiornermik pikkorissaatitsissapput.

KA-p ilaasortatoqai, inuusuttunnguillu unammisitsinermi "allattami" ajugaasuusimasut ilaat, pikkorissaanermut aamma katerisimaaqatigiinnermut peqataassapput, katillugit inuit 25-it missaat. Ulluni pingasuni atuakkiornermik pikkorissaanissami pikkorissaasuussaaq Julie Kondrup, siornatigut Milik Publisingimi atuakkianik aaqqissuisuusimasoq, taamaalillunilu kalaallit atuakkiortaasiannik ilisimasaqarluartoq.

"Pikkorissaanissaq pissanganartorujussuussaaq", KA-p siulittaasuata tullia Kirstine K. Olsen oqarpoq. "Atuakkioriaatsini ilisimasariaqartut, aallartinniartarneq,isumassarsiortarneq, allakkap aaqqissuunneqartarnera,allallu sammineqassapput, aammali nutsikkanik suliaqartarneq, taalliortarnerlu tikinneqartussaapput. Qulequttat aalajangersimasut najoqqutaralugit saqqummiussisoqartassaaq, peqataasullu nammineerlutik misiliisarnissaminnut periarfissaqartassallutik, kiisalu ilinniakkatik oqaloqatigiissutigisassallugit", Kirstine Olsen oqarpoq, Sisimiuniinnissamut qilanaaqisoq.

Atuakkiortut Sisimiuni pikkorissartinneqarnerat naggaserlugu, kulturip illorsuani Taseralimmi, sapaammi 8. juli, unnukkut 20.00 - 21.30, tamanut ammassumik unnussiuaartitsisoqassaaq, "bogcafetut" aaqqissuussassamik. Tassani atuakkiortut ilaat, assersuutigalugu Pavia Nielsen, Jens Peter Olsen, Kirstine K Olsen aamma Magnus Larsen.

Nunat avannaamioqatigiit atuakkanik nersornaasiuttagaannut - Nordisk Litteratur prisimut ukioq manna nunatta innersuusutigaa Magnus Larsern-ip atuakkiaa: "Illinersiorluni ingerlavik inussiviuvoq".

KA-p ilaasortaminik pikkorissaatitsinissaa piviusunngorsinnaalerpoq nunatta atuagaateqarfiata "atuagaateqarfimmiuuteqarnermut" aningaasanik akiliutigisartagai, pikkorissaanissamut immikkoortinneqartartut atorlugit, kiisalu Frederik Nielsenip atuakkiornermut aningaasaateqarfiata, tips- & lottollu aningaasaateqarfiata tapiissuteqarnerisigut.


Pressemeddelelse: 

Grønlands Forfatterforening, KA, holde skrivekursus for sine medlemmer i Knud Rasmussen Højskole i Sisimiut.

Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut vil i dagene 6-8 juli danne rammerne om skrivekursus for KA's medlemmer og kommende forfattere, der deltog på skrive konkurrencen "Allatta". Således er det både de garvede og nye håbefulde forfattere, 25 i alt, der samles til 3 dages kursus og komsammen i højskole byen.

Kursusleder er Julie Kondrup, tidligere redaktør i forlaget Milik Publising, og således har godt kendskab til det Grønlandske litterære miljø.

" Der bliver rigtigt spændende og indholdsrigt kursus", siger næstformand for KA, Kirstine K Olsen. " På kurset skal deltagerne komme ind på flere vinkler omkring det at skrive en bog. Hvordan starter man, hvordan samler man informationer og inspiration. Kurset kommer også lidt ind på det med oversætte en bog, samt digtnings forskellige variationer. Ud fra bestemte overskrifter vil der være oplæg fra kursuslederen, og deltagerne skal selv prøve sig gennem øvelser, samtaler og evalueringer", siger Kirstine Olsen, som glæder sig meget til den kommende KA- weekend i Sisimiut.

Som afslutning på KA forfatter weekend i Sisimiut, holdes der i kulturhuset Taseralik, offentlig bogcafe arrangement, søndag den 8 juli, kl. 20.00 - 21.30.

Her vil der være samtaler med nogle af grønlandske forfattere, Pavia Nielsen, Jens Peter Olsen, Kirstine Olsen, samt Magnus Larsen. Magnus Larsens erindrings bog "mit livs slædespor" er i øvrigt Grønlands nominering til nordisk litteratur pris i år.

KA kursus i Sisimiut er blevet muligt ved finansiering ved biblioteks afgiftens afsatte midler til kursusvirksomhed for KA medlemmer, samt sponsorering fra Frederik Nielsen Minde Fond, samt fra tips- & lotto midlernes, pulje C.


Saqqummersitat / Publikationer

Kalaaleq: Kalaallit Atuakkiortut Kalaallisut Oqaatsivut peqatigalugit atuagassiaq Kalaaleq saqqummersittarpaat.

Atuagassiaq imminut pigisuuvoq, aaqqissuisoqarfilli Kalaallit Atuakkiortut tigummivaat, ukiumut saqqummersinneqartartut qulit, kisiannili normut 12-iullutik, aasaanerani saqqummmersut marloqiusaasaramik.

2005-imit Atuagassiaq Kalaaleq imminut pigisutut saqqummersarpoq.

Uani 2011-mi atuagassiap saqqai takukkit.

Aammattaaq KA-p makku saqqummersippai:

  • KALAALLIT ATUAKKIORTUT 1975-1985, Peqatigiiffiup saqqummersitai 1985-imi
  • Kalaallit Atuakkiortut ukiuni 25-ni - 1975-2000. Atuagkat 2000
  • Nicholas Symes: Håndbog i Forfatterret til Kalaallit Atuakkiortut

Ataatsimeersuarneq 2011 - Imaqarniliaq ataani aasassami aaneqarsinnaavoq

Katuami isiginnaartitsissutiliornermik pikkorissarneq 2011 - Imaqarniliaq siulersuisunut piniarneqarsinnaavoq.