NUTAARSIASSAT / Nyheder


                                                                                                                                                              

Atuakkiortut atuakkiaminnik KNR-ikkoorutisiassaat pillugit

Atuakkat Kalaallit Nunaata Radioatigut atorneqarsimasut, KNR-ip nalunaarsuisarneri najoqqutaralugit atuakkiortuisa, danskisuujusimappata nutserisuisa, takkulu toqukkut qimagutereersimappata kingornussisussaa, ukiumut ataasiarlutik KA aqqutigalugu akissarsissutigisarpaat. 

Akissarsisitsiniarnermi ajornakusoortarpoq akissarsisussap, kingornussissussalluunniit attaviginiartarnera. Aporfiusartoq taanna qaangerniarlugu Kalaallit Atuakkiortut ukioq manna suliaralugu aallartissavaat database - atuakkiorsimasut, nutserisimasullu (taakkulu kingornussissussaasa) piginneqqaartorsisussaatitaasut allattorsimaffiat. Soorunami inunnut paasissutissat inatsisitigut illersorneqarneri najoqqutaralugu databasissaq taannaingerlanneqassaaq.

Ukioq 2020-mi, ukiuniluunniit siuliini, KNR-ikkut atuakkiat, atuagarluunniit nutsersimasat, atorneqartut tusarsimagukku ( inersimasunut meeqqanulluunniit), taava KA-mut atit, e-mail-lit, atuakkiavit aqqa, cpr nr-mut, bankivillu normua, ilanngullugit nalunaarutigikkit. 

Erseqqissassavarput paasissutissat tamakku inatsisitigut illersugaaneri najoqqutaralugit suliarineqassammata, paasissutissanilli peqarneq KNR-rikkoorutisiassanik akissarsisitsisarnermut siunissami oqilisaataassammat. Piginneqqaartussarsisitsisarnerni allani - assersuutigalugu Koda-kut, Copydan-ikkut, aamma Atuagaateqarfimmiuutisisarnermi, paasissutissat tamakku aamma piginnittumit sullissisunut tunniunneqartarput. Taamaattumik periusissaq una nunatsinni nutaajunngilaq.

Piginneqqaartussarsisitsisarnermi piumasaqaataanngilaq atuakkiortup Kalaallit Atuakkiortunut ilaasortaanissaa. Atuakkiorsimasulli tamaasa kajumissaarusuppavut KA-mut ilaasortanngoqqullugit,peqatigiinneq nukittuunngortitsisarpoq. Ilaasortavut siunnersorlugillu ikiorsinnaasarpavut, aamma pikkorissartitsinermut akiliuneqarlutik peqataasinnaapput.4. december 2020

Uunga allakkat:

Ilinniartitaanermut Kultureqarnermut, Ilaagiinnullu naalakkersuisoq, Katti Frederiksen, 3900 Nuuk


Ukioq 2020-mut Atuagaateqarfimmiittuutisiassat suli tunniunneqannginnerinut ammasumik naammagittaalliuut

Matumuuna sakkortunerpaamik naammagittaalliuutigivarput 2020-mut atuaateqarfimmiittuutisiassat piginnittuinut suli akilerneqarsimannginneri.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 4 1979-imeersoq, tassungalu Nalunaarusiaq kingulleq nr. 15, 1999-imeersoq, najoqqutaralugu, atuakkiortut, nutserisut, titartagartalersuisartut assiliisullu taakkununngalu kingornussisussat, atuagaateqarfimmiittuutisiassannik ukiumut ataasiarlutik qinnuteqarsinnaapput.

Nalunaarut najoqqutaralugu atuagaateqarfimmiittuutisiassanik qinnuteqaat nassiunneqareersimasussaavpq 1. juni. Qinnuteqaat akuerineqarnersoq naaggaarneqarnersorluunniit Nunatta Atuagaateqarfianit erngiinnaq akineqartarpoq. Qinnuteqaraluartut itigartinneqartulli IKIN-imut naammagittaalliorsinnaatitaapput akissutip tiguneraniit sapaatit akunneri 4 qaangiutsinnagit. Naammagittaalliutip inaarutaasumik suliarineqannginnerani Kalaallit Atuakkiortut tusarniaaffigineqaqqaartussaapput. Ukiuni siuliini naliginnaasuuvoq atuagaateqarfimmiittuutisiassat kingusinnerpaamik oktoberimi tunniunneqartarneri. Ukioq mannali suli taakku akissarsissutigineqanngillat, naak KA arlaleriarluni Nunatta Atuagaateqarfianut aamma IKIN-imut saaffiginnittarsimangaluartoq.

Nunatta Atuagaateqarfiata KA-mut ilisimatitsissutigaa suliassaq maanna IKIN-imiittoq, IKIN-illu ilisimatitsissutigisimagaa, kinguaattoorneq peqquteqartoq itigartinneqartut naammagittaalliutaasa suliarineqaqqaarnissaat suli naammassineqanngimmat. Kalaallit Atuakkiortut naammagittaalliutinik tusarniaaffigineqartussaasut, ulloq manna tikillugu, tamanna pillugu IKIN-miit attavigineqanngillat.

Ukiuni siuliini misilittakkat najoqqutaralugit, itigartinneqartut maalaarutaat amerlasoorsuuneq ajorput, marlussuinnaasarlutik, taamaattumillu suliarissallugit piffissarujussuarmik atuiffigisariaqanngitsut. Taamaattumik KA-p paasiuiminaatsilluinnarpaa, naammagittaalliutit sooq manna tikillugu IKIN-imiit suliarineqarsimannginneri, naak qinnuteqarfissamut killiliussamiit qaammatit arfinilligajaat ingerlareersut.

Taamaattumik KA sakkortunerpaamik naammagittaalliutigivaa atuagaateqarfimmiittuutisiassat suli inuttassaminnut apuunneqarsimannginneri. Naalakkersuisoq kajumissaarparput Pisortaqafini suliakkissagaa atuagaateqarfimmiittuutisiassanut suliaq piaartumik suliareqqullugu, taamaasiornikkut piginneqqaartuusut piaarnerpaamik atugaateqarfimmiittuutisiassatit, sivisuumik utaqqisimasatit piniassammatigit.


Atuagaateqarfimmiittuutisiassallit tamaasa sinnerlugit

Juaaka Lyberth - KA-mi siulittaasoq (Kalaallit Atuakkiortut)
                                                                                                                                                4. dember 2020

Klage breve til: Ilinniartitaanermut Kultureqarnermut, Ilaagiinnullu naalakkersuisoq, Katti Frederiksen, 3900 Nuuk


Åben klage over, at biblioteksvedelag for 2020 endnu ikke er blevet udbetalt.

Vi skal hermed på det kraftigste klage over, at biblioteksvedelag for 2020 endnu ikke er udbetalt til rettighedshaverne.

I henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 1979 og efterfølgende bekendtgørelse, senest nr. 15 af 1999, kan Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, og deres arvinger ansøge om biblioteksvederlag en gang om året.

Ifølge bekendtgørelsen skal ansøgning om biblioteksvederlag indsendes senest den 1 juni. Hvorvidt ansøgningen er imødekommet eller afslået besvares af Landsbiblioteket umiddelbart derefter. Afslåede ansøgere har ret til at indsende klage til IKIN, senest 4 uger efter svarets modtagelse. Forud for sagens afgørelse skal sagen forelægges Kalaallit Atuakkiortut til udtalelse.

I de tidligere år er det normalt, at biblioteksvederlaget blev udbetalt senest i oktober måned. Men i år er vederlaget endnu ikke udbetalt, trods flere henvendelser til Landsbiblioteket og IKIN fra KA.

Landsbiblioteket har til KA oplyst, at sagen på nuværende tidspunkt er hos IKIN, og at IKIN overfor biblioteket har oplyst, at forsinkelsen skyldes, at man afventer færdiggørelse af de afslåedes klagerne. Grønlands Forfatterforening, KA, som er høringspart vedrørende klager, har indtil videre ikke modtaget nogen henvendelse fra IKIN desangående.

Erfaringerne fra tidligere år er, at klager fra afslåede ansøgere kun er et par stykker i antal, som ikke kræver alverdens tid for at sagsbehandle. Derfor er KA meget uforstående over, hvorfor klagerne endnu ikke er bliver sagsbehandlet fra IKIN side, snart 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Derfor klager KA på det kraftigste over, at biblioteksvederlaget endnu ikke er blivet udbetalt til deres retmæssige ejere. Vi opfordrer derfor Naalakkersuisoq, at hun får sin departement til at prioritere opgaven om biblioteksvederlag, således forfattere og andre ophavsretshavere snarlig kan få udbetalt året vederlaget, de længe har ventet på.

På vegne af alle rettighedshavere til biblioteksvedelag i Grønland

Juaaka Lyberth - formand for KA (Grønlands Forfatterforening)


Nunatta Atuakkialerinernut Allaffia - GreenLit (Dansk længere nede)

Tusgassiorfinnut

Nuuk 22.okt.2020

Kalaallisut atuakkanik saqqummersitsisarfiit sunik unammilligassaqartarpat, qanorlu iliortoqarsinnaava, atuakkiat imarisamikkuinnaangitsoq, aammali sinerissami nunaqarfinnut illoqarfinnullu siarmarterneqartarnermikkut, pitsanngorsaavigineqarnissaannut.

Apeqqutit tamakku sammineqartussat ilagaat KA-p ataani pilersinneqartup "Nunatta Atuakkialerinernut Allaffia"-ta - GreenLit- ip, aaqqissuussaanik, nunatsinni atuakkanik saqqummersitsisarfiit peqataatitaqarfigisaannik, 7 november, Nuummi Inuk Hostels-imi, isumasioqatigiisitsisoqalerpat.

Isumasioqatigiinnissami nunatsinni atuakkanik saqqummersitsisarfiit, Nunatta Atuagaateqarfia, atuagaarniarfik Atuagkat, allallu peqataatitaqassapput. Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfik qaaqqusanut ilaavoq, saqqummersitsisarnernut tapiissuteqartarnermut politikki oqaloqatigiissutigineqassammattaq.

Sammineqartussat allat ilagaat atuakkanik saqqummersitsisarnermi misilittakkat, unammilligassallu assigiinngitsut, aamma atuakkiortumut aaqqissuisoqartarneq, ilulisilersuisarneq assitalersuisarnerlu, grafikkerinik naqiterivinnillu suleqateqartarneq, minnerunngitsumillu atuakkanik pisiassanik sinerissamut illoqarfinnut nunaqarfinnullu siammarterisarnermi aporfiusartut assigiinngitsut.

Kalaallisut atuakkiat imarisamikkut pitsaanerulersikkiartortuarnissaat KA-miit suliniutit ilagaat, taamaattumik "Nunatta Atuakkialerinermut Allaffia-ta" - GreenLit-ip - pilersinneqarnissaanut alloriarneq annertooq ukioq manna anguneqarpoq, Inatsisartut Aningaasanut 2020-mut Inatsisaatigut aningaasat 700.000 kr-nit siunertamut atorneqartussanngorlugit KA-mut immikkoortinneqarmata.

Ukioq manna GreenLit-ip suliaa siulleq tassaavoq upernaaq manna kalaallisut atuakkiat atuartartunik soqutigineqassusiata, HS Analyse peqatigalugu, misissuiffigineqarnerat. Misissuinerup inernerata takutippaa kalaallisut atuakkanik atuartanerneq ajuusaarnaqisumik annikilliartortoq. Tamatuma killormut saatinnissaa KA-ip GreenLit - Nunatta Atuakkialerinermut Allaffeqarfia - aqqutigalugu, suliassami ilaatut tiguaa.

Isumasioqatigiinnermi saqqummiussuunneqartut atorlugit GreenLit-ip ukiuni tullerni suliniutissaasa pingaarnersiorneqarnissaat, KA-mi suliarineqassaaq. GreenLitsittaaq suliassarisussaava atuakkiat kalaallisuut, oqaatsinut allanut nutserneqarlutik, nunani allani soqutigineqarnerulernissaannut aqqutissiuussinissaq.

Isumasioqatigiissitsinissaq pillugu sukumiinerusumik paasisaqarusuttut GreenLit-imi allatsi Sørine Stenholdt attavigisinnaavaat mobil tlf: 48 68 86 , e-mail:allatsi@gnet.gl


Juaaka Lyberth

KA-mi siulittaasoq

(mobil 54 29 81)


Grønlands Litteratur Kontor - GreenLit


Hvilke udfordringer har grønlandske bogforlag, og hvad kan der gøres for at forbedre, ikke kun bogens indholdsmæssige kvalitet, men også for at forbedre distribution og salg af den grønlandske bog til by og bygd over hele landet?

De er nogle af de emner, som det ny opstartede "Grønlands Litteratur Kontor - GreenLit - under Grønlands Forfatterforening, tager op - når GreenLit, med deltagere fra forskellige grønlandske forlag og bogudgivere holder seminar om emnet, lørdag den 7 november, 2020, i Inuk Hostel i Nuuk.

I seminaret deltager forskellige grønlandske bogudgivere, Landsbiblioteket, boghandleren Atuagkat og andre. Departementet for kultur er også inviteret, da politik for støtte ordninger for bogudgivelser også er sat på seminarets program.

Blandt emner, der skal fremlægges og debateres er forlagene erfaringer og de udfordringer de møder ved at udgive bøger; redaktørens rolle for en forfatter; illustrationer og fotos i bøger, samarbejde med grafikkere og trykkeri, og ikke mindst om udfordringerne ved salgs- og distributions i Grønland, når bogen er udgivet.

Det er et af Grønlands Foreningens opgaver at være med til at bane vej til at løfte kvaliteten af den grønlandske bog. Det sker bl.a. ved kursus virksomhed af vordende forfattere og KA's medlemmer. Derfor er det også et stort skridt, at der via Finansloven 2020 blev bevilget 700.000 kr. til oprettelse af Grønlands Litteratur Kontor - GreenLit - under den Grønlandske Forfatterforening, således arbejdet kan systematiseres og planlægges flere år frem.

Noget af de første GreenLit lavede i foråret er, at lave en læser undersøgelse af grønlandske bøger, isamarbejde med HS Analyse. Og undersøgelsen viste bl.a. at lysten til at læse bøger på grønlandsk i disse år desværre er dalene. Det er KA's opgave via GreenLit, at vende den situation om, således der atter bliver mere interesse for at læse bøger på grønlandsk, også i yderdistrikter og bygder.

På baggrund af seminarets anbefalinger, skal Forfatterforeningen formulere en strategi for GreenLits opgaver de næste 2-3 år frem. Det er også GreenLits formål, at der skabes større interesse for den grønlandske bog - oversat til andre sprog - i udlandet.

Hvis man ønsker yderligere informationer om Seminaret, kan GreenLit sekretær Sørine Steenholdt kontaktes på e-mail: allatsi@gnet.gl eller på mobil tlf. 48 68 86


Mvh

Juaaka LyberthAugust 2020

KA aamma GreenLit

KA aamma GreenLit ( Nunatta Atuakkialerinermut Allaffia) maanna allaffinnguaqatigiilerput. Nuummi Qeqertanut 28, 101-imi ( Milik Publishing illuutaani).

Sørine Steenholdt, (siunnersorti) , tassani naapinneqarsinnaasassaaq ataasinngorneq - marlunngorneq nal. 14.00 - 16.00, pingasunngorneq - sisamanngorneq 14.00 - 17.00. Mobil nr. 486886, e-mail: allatsi@gnet.gl

Juaaka Lyberth, KA-mi siulittaasoq Sisamanngorneq, 19 Marts 2020

KULTOOREQARNERMUT NAALAKKERSUISUMUT AMMASUMIK ALLAGAQ

Nunatsinni eqqumiitsuliornermut peqatigiiffiit aningaasatigut ikiorsiisoqarnissaanik piumasaqarput.

Eqqumiitsuliortorpassuit Covid-19-ip kingunerisaanik aningaasat isertitassaraluatik annaavaat.

Isiginnaartitsisartut, nipilersortartut, qitittartut, filmiliortartut, atuakkiortut allatullu eqqumitsuliortut pikkunartorsiorput, tassami corona virusip kinguneritippaa aaqqissuussanik takutitassanik, saqqummersitassanik, filminik takutsisinissanik nipilersortarfinnillu nuna tamakkerlugu matusingallarnerit taamaatitsiinnarneroqattaarput.

Tamanna pillugu nunatsinni eqqumiitsuliornermik peqatigiiffiit piaartumik aningaasatigut ikiorsiisoqarnissaa piumasarivaat, eqqumiitsuliortut corona pillugu ajornartoorfimmi ikiorserumallugit.

Eqqumiitsuliortut Kattuffiat EPI (Ukunannga ilaasortaaffigineqartoq SILA - Isiginnaartitsisartut peqatigiiffiat, Nunatsinni Nipilersortartut peqatigiiffiat, Kalaallit Atuakkiortut peqatigiffiat, FILM.GL filmiliortartut), Nunatta Qiteqatigiiffiat, kiisalu eqqumiitsuliortut peqatigiiffiat KIMIK Kultooreqarnermut naalakkersuisumut allakkami nikorfaqatigiipput.

Naalakkersuisut inuussutissarsiutinut assigiinngitsunut ulorianartorsiortunut ikiuiniarnerat Covid-19-llu siaruaatinnginnissaanut suliniutaat pissusisamisoortutut isigivaat.

Ilaasortatta amerlanersaat namminersortuullutillu freelanceriullutik sulisuupput, taamaalillutillu coronamik ilungersunartorsiornitta kingunerisinnaasaannut eqqungaanissamut qanillutik.

Kultoorimik suliallit pissutsinik ilungersunartorujussuarnik nalaataqarput; inuussuutissarsiuteqarpugut inuit amerlasuut kateritsittarlugit aaqqissuussanut assigiinngitsunut, tamakkualu tamarmik maanna taamaatiinnarneqarput suleqatigisartakkagullu suliffeqarfiit kultoorilerisut matuneqarput. Suliassatut aallartitassaagaluit kinguartinneqarput. Eqqumiitsuliortut atuartitsisartut aningaasarsiatik pingaaruteqaqisut annaassavaat atuarfiit sunngiffimmilu susassaqarfiit matunerisa kingunerisaannik. Angalanerit ingerlanneqartussaagaluit taamaatiinnarneqarputtaaq. Pisortat sukaterinerat kiisalu corona virusip siaruatsaaliornerani suliniutaanni annertuumi taamaatitsiinnarnerit matusingallarnerillu pissusissamisoortut isigaarput.

Imaalersimavorlu tamatta isumannaannissarput peqqinnissarpullu pingaarnerpaanngorsimalluni. Unalu nunarsuaq tamakkerlugu ilungersunartorsiorfiummat pissusissamisoorsorinngilarput eqqumiitsuliortut allanillu pinngorartitsillutik suliffeqarfiutillit annaasarpassuatik nammassagaat, uannga nunarsuaq tamakkerlugu ajornartorsiorfiup pilersitaata kinguneranik.

Pisortat siaruaatsitsinermik pitsaaliuinerat aningaasatigut ikiorsiisinnaanermik malitseqartariaqarpoq, eqqumiitsuliortut pinngorartitsisullu ikiorniarlugit, taakkua namminersortutut freelanceritullu inuussutissarsiuteqartut uani piffissami nalunartulimmi isertitaqaratillu isertitassaminnik qularnaarisinnaanngillat.

Eqqumiitsuliortut kattuffiat EPI, Nunatta Qiteqatigiiffiat kiisalu KIMIK maanna Kuultoorilerinermut Naalakkersuisoq peqquaat eqqumiitsuliortut suliffeqarfiillu kultoorilerisut aningaasatigut ikiorserneqarnissaannut suliniartoqassasoq, taakkuami coronamik ilungersunartorsiorfik qaangiuppat ammaqqittussaammata:

- Pinngoratitsillutik inuussutissarsiutigalugu ingerlataqartut Covid-19-ip siaruatsaaliorneqarneranut taamaatitsiinnarnernut eqqugaasut

Aningaasanik ikiorserneqartussat tassaasariaqarput aaqqissuisartut, aaqqissuisut suleqatigisartagaat (Underleverandørit) kiisalu eqqumiitsuliortut matusinernut taamaatitsiinnarnernullu eqqugaasut.

- Ullormusiaqarnermut aaqqissuussineq equmiitsuliortunut namminersortunut freelancerillu.

Eqqumiitsuliortut suliffeqarfiutiminni malunnaataasumik annaasaqartut sulinnginnissaminnut/sulinngiffeqarnissaminnut qularnaveeqquteqanngillat sulisartutut allatuullu.

- Namminersorlutik Oqartussat kultoorimut aningaasaliissutigisartagaannut coronamut ajornartorsiorfimmi qinnuteqartarnerup ulluligaanngitsumik ataavartumik ammaanneqarnissaa qinnutigivarput. Maajip aallaqqaataaniittaraluartoq.

Taamaasillutik eqqumiitsuliortut angerlarsimaannarlutik suliaminnik aallussisinnaassammata.

Naalakkersuisoqarfik peqqussavarput kultoorilerinermi inuussutissarsiorfinni susoqarneranik malinnaassasut, taavalu oqaloqatigiinnerit aqqutigalugit annaasaqarnerit kingunerilu qulaajarneqassasut, kiisalu naalakkersuisoqarfiup ammaffigissagaa pisariaqalissappat kingusinnerusukkut suliniuteqalersinnaanissaq.

Qiimmallannarpoq Naalakkersuisut namminersorlutik inuuniuteqartut ajoquserujussuannginnissaannut suliaat. Pissusissamisoortutullu isigaarput kultoorilerisut aamma taama pineqassasut.

Peqatigiiffiit sinnerlugit,

Naleraq Eugenius

EPI-mi siulittaasoq


Ane Marie Ottosen

SILA-mi siulittaasoq


Inunnguaq Petrussen

Nunatsinni Nipilersortartut siulittaasuat


Juaaka Lyberth

Kalaallit Atuakkiortut siulittaasuat


Aka Hansen

EPI-mi siulittaasup tullia


Maliina Jensen

Nunatta Qiteqatigiiffianni siulittaasup tullia


Kristine Spore Kreutzmann

KIMIK-mi siulittaasoq


Attaveqarfissaq:
Naleraq Eugenius

Mobil: +299550386

E-mail: nal.eugenius@gmail.comTorsdag, den 19. Marts 2020

ÅBENT BREV TIL KULTURMINISTEREN

De grønlandske kunstnerforeninger beder om økonomiske tiltag

Covid-19 har medført, at mange kunstnere og artister har mistet deres indkomst. Skuespillere, musikere, dansere, filmskabere, forfattere og kunstnere er hårdt pressede, fordi corona virusset har betydet aflysninger og lukning af arrangementer, shows, udstillinger, museer, filmvisninger og spillesteder over hele landet.

De grønlandske kunstnerforeninger beder derfor omgående om økonomiske tiltag, for at afhjælpe kunstnerne under corona-krisen.

Kunstnersammenslutningen EPI (bestående af SILA - foreningen for scenekunstnere, Nunatsinni Nipilersortartut - musikerforeningen, Kalaallit Atuakkiortut - forfattere, Film.GL - filmskabere), Nunatta Qiteqatigiiffiat - danseforeningen samt KIMIK - kunstnerforeningen står sammen i et åbent brev til Kulturministeren.

Foreningerne er positive over at myndighederne tager situationen med spredning af Covid-19 alvorligt, og at Naalakkersuisut arbejder på nødhjælp for de brancher som nu er truet.

Vældig mange af vores medlemmer er selvstændig erhvervsdrivende eller freelancere, og står særligt sårbare på grund af konsekvenserne af corona-krisen.

Alle dele af kulturbranchen står overfor en særdeles alvorlig situation; vi er en branche som lever af at samle mange folk til enten arrangementer, som nu er aflyste eller samarbejde med kulturinstitutioner og virksomheder som nu er lukkede. Produktioner som skulle være igangsat udsættes. Kunstnere som underviser, mister vigtige indtægter når skoler og fritidsinstitutioner lukker. Rejser som skulle have været afholdt er aflyst. Med baggrund i de omfattende tiltag, som er iværksat af myndighederne, og for at deltage i den store indsats for at hindre smittespredning af corona-virusset, er aflysninger og lukninger det eneste rigtige.

Vores allesammens sikkerhed og sundhed er det vigtigste nu. Dog er det i en global krise ikke rimeligt at forvente, at kunstnere og kreative erhvervsvirksomheder skal kunne bære de tunge indtægtstab, som kommer som en konsekvens af denne globale krise.

Myndighedernes forebyggende tiltag må opfølges med økonomiske tiltag, som bidrager til at hjælpe kunstnere og artister, som er selvstændig erhvervsdrivende og freelancere, som i denne svære tid står helt uden sikkerhedsnet og indtægter.
Kunstnersammenslutningen EPI, Nunatta Qiteqatigiiffiat og KIMIK beder Kulturministeren om en hjælpepakke til kunstnerne og de kulturinstitutioner som skal overleve, også efter corona-krisen er overstået:

- Kompensationsordning for kreative erhvervsdrivende, som rammes af aflysning af arrangementer grundet smittefare ved Covid-19.

Kompensationsordningen må omfatte arrangører, underleverandører og artister som rammes på grund af aflysning og lukning.

- En ordning tilsvarende dagpenge for selvstændig erhvervsdrivende kunstnere og freelancere.

Kunstnere som oplever at deres firma/kunstnervirke mister betydelige indtægter, har ikke det samme sikkerhedsnet som lønmodtagere er dækket ved permittering.

- Ordningen for Kulturmidlernes arbejdslegater bør være mere fleksibel under corona-krisen og anmodning om løbende ansøgningsfrist i stedet for en fastlåst frist 1. maj.

Så kunstnere kan forblive hjemme og arbejde på deres projekter og produktioner.

Vi beder Departementet løbende at orientere sig med kulturbranchen, at gå i dialog for at afdække de reelle konsekvenser og tab som kunstnere oplever, og at Departementet er åbne for at det kan blive nødvendigt med andre tiltag senere hen.

Det er opmuntrende at følge den store indsats Naalakkersuisut udmelder for at det private arbejdsmarked ikke bliver urimeligt skadet, og det er derfor naturligt at kulturlivet får samme behandling.

På vegne af foreningerne,

Naleraq Eugenius

Formand for EPI


Ane Marie Ottosen

Formand for SILA


Inunnguaq Petrussen

Formand for Nunatsinni Nipilersortartut


Juaaka Lyberth

Formand for Kalaallit Atuakkiortartut


Aka Hansen

Næstformand i EPI


Maliina Jensen

Næstformand for Nunatta Qiteqatigiiffiat


Kristine Spore Kreutzmann

Formand for KIMIK


Kontaktperson:
Naleraq Eugenius

Mobil: +299550386

E-mail: nal.eugenius@gmail.com


Juni 2019 (Dansk længere nede)

Nunatta Isiginnaartitsisarfiata
Atuakkanik katersaateqalernissaanut
Kalaallit Atuakkiortut tunissuteqarfigaa.

Kalaallit Atuakkiortut (KA) aamma Nunatta Isiginnaartitisarfia (NUIS) isumaqatigiissuteqarput, ukiut ingerlanerini atuakkat KA-p katersarisimasai Nunatta Isiginnaartitsisarfianut tunniunneqassasut, taamaasilluni KA-p atuagaaterpassui Nunatta Isiginnaartitsisarfiata atuakkanik katersaateqalerniarneranut aallarniutaassallutik. Aaqqiineq KA-mit aamma NUIS-imit assut nuannaarutigineqarpoq.

Taamatut isumassarseqatigiinnermut peqqutaavoq KA-p ukiuni arlalinngortuni atuakkanut inissaaleqisitsisimanera.

- "2016-imili KNR-p illutoqaani allaffeqarallarattali inimut minnerusumut nutserattali, atuagaaterpassuavut katersinut poorlugit toqqorsivimmi matoqqasumiitissimavavut. 2018-mi KNR-ip illutoqaa (oqummik saassuttittoq) qimakkatsigu, allaffimmullu suli minnerusumut nuulluta, atuagaativut toqqorsivimmi ungasissumi, qaammammut immikkut akiliisarluta, uninngatsissimavavut", KA-p siulittaasua Juaaka Lyberth oqaluttuarppoq, nangillunilu:

- "toqqorsiveqarnermut qaammammut akiliutigisartakkavut qaffakkaluttuinnarmata, toqqorsiveqarneq atorunnaassallugu KA-mi siulersuisuni oqaloqatigiissutigisarsimavarput, aporfigisarsimasarpulli unaasimavoq atuagaatitta qanoq pineqarnissaat: kg-mut akilersillugit tuniniassavavut, imaluunniit ikuallagassanngorlugit eqqaaviliaatiinnassavavut?

- Isumassarseriataarpungali Nunatta Isiginnaartitsisarfiata pisortaa, Susanne Andreassen, aperiniarlugu KA-p atuagaatai soqutiginninnerai (paaralugit /pillugilluunniit) Susanne ingerlaannavilluni akuersivoq. Sunaaffa NUIS-imi eqqarsaatigisarsimagaat siunissami atuakkanik katersaateqalernissartik. Aaqqiinerpullu pitsaanerusinnaanngilaq.

- Taamaasilluni KA-p atuagaaterpassui toqqortarineqaannarunnaassapput qaamanermut saqqummissapput, Nunattalu Isiginnaartitsisarfiani isiginnaartitsisartunit,

-

- isiginnaartitsisartunngornianit, ilitsersuisunit allanillu soqutiginnittunit misissuataarneqarsinnaalissallutik.

- Taamatut isumaqatigiinneq KA-mut aamma Nunatta Isiginnaartitsisarfianut nuannersuuvoq.

- Soorunami aamma qularinngilara KA-p ilaasortai misissuataariartorusuttut NUIS-mut saaffiginnillutik

Atuakkanik misissuataariartortarsinnaassasut.", KA-p siulittaasua Juaaka Lyberth, nuannaaqisoq naggasiivoq.

Pappiaqqat allat KA-p toqqortaatai iluatinnarsinnaasut kattuffik EPI (Eqqumiitsuliornermik Pilersuisut Ingerlatsisullu ) isumaqatigiissuteqarfalugu, EPI-p allaffiata qalianut toqqorneqarallarput, pappiaqqallu misissoqqissaarlugit immikkoortiteqqissaarneqareerpata, toqqortariaqanngitsut eqqaavimmukaatereerpata, sinnerisa KA-p maanna allaffianut inissinneqarnissaat takorloorneqarpoq.

Kalaallit Atuakkiortut atuakkanik saqqummersitsisarfik Milik Publishing allaffiani Qeqertanut nr. 28-mi inimi attartukkami allaffeqarput. 


Grønlands Forfatterforening forærer Grønlands Nationalteater sin bogsamling til opstart af teatrets kommende bibliotek.

Grønlands Forfatterforening (KA)og Grønlands Nationalteater (NUIS)er blivet enige om, at de bøger, KA gennem mange år har samlet, skal foræres til Nationalteatret, som opstart af teatrets kommende bogsamling (bibliotek). Både Nationalteatret og Forfatterforeningen er meget glad for aftalen.

Grunden til denne aftale er, at KA gennem flere år har manglet plads til opbevaring af sin bogsamling.

- "Siden 2016, da vi var nødt til at flytte til et mindre kontor lokale i den gamle KNR bygning, har vi opbaveret vores bøger i kasser i et lukket lager rum. 2018 flyttede vi ud af den gamle KNR bygning, som er hårdt angrebet af skimmelsvamp. Da vi ikke havde plads til bøgerne i vores nye kontor, har vi opbevaret bøgerne i et fjernelager i byen. Det er en kotsbart ordning for os en lille forening, da priserne jo stiger fra år til år. Derfor har KA bestyrelsen besluttet at opsige fjernlager ordningen. Men problemet har været hvad vi skulle gøre af med bøgerne: Skal vi smide dem ud til afbrænding eller sælge dem for kg-pris" fortæller KA-formand Juaaka Lyberth, og fortsætter:

- Så fik jeg den glimrende ide om at spørge Susanne Andreassen,direktør i Grønlands Nationalteater, om hun er interesseret i KA's bøger (opbavare eller få). Hun sagde straks ja. Det vidste sig nemlig, at Nationalteatret har tanker om at opbygge et bibliotek i fremtiden, så det var en glimrende ide med at få bragt KA bogsamling til Nationalteatret, så bøgerne danner grundlag for teatrets bibliotek. Den aftale er vi begge meget glad for.

- Det betyder, at de mange bøger ikke længere skal være gemt og er utilgængelige, men skal frem i dagslys, så skuespillere, elever, instruktører og andre interesserede teater godtfolk, kan tage dem frem og læse dem. Bedre løsning kan vi næppe f".

- "Jeg er også sikker på, at KA's medlemmer, der gerne vil nærstudere disse bøger, vil få adgang til det, ved henvendelse til nationalteatret", slutter en glads KA formand Juaaka Lyberth.

Journaler og andet arkiv stof i KA's stål arkivskabe er midlertidig deponeret i EPI's - de skabende og udøvende kunstneres forbund - kontor, efter aftale med EPI. Pappirerne skal sorteres og de ikke gemmeværdige papir smides ud, mens de gemmeværdige skal placeres i KA's nuværende kontor.

KA har kontor i lejet lokale hos Milik Publisching,

Qeqertanut nr. 28. Postboks 43. 3900 Nuuk.