Siulersuisut

Kalaallit Atuakkiortut

Siulersuisut ukiut pingasukkaarlugit toqqarneqartarput. 

Ukioq 2017-2020 ataatsimeersuarnermi qinigaaqqittut ukuupput:

Siulittaasoq:
Juaaka Lyberth
+299 54 29 81

Siulittaasup tullia:
Kirstine Olsen

Allatsi:
Tupaarnaq Rosing Olsen

Aningaaserisoq:
Sørine Steenholdt

Siulersuisunut ilaasortaq:
Juana Petrussen

Sinniisussat:
Marcus E. Olsen

Nukaaka F. Berthelsen


Najugaq:
Kalaallit Atuakkiortut
Qeqertanut 28-101
3900 Nuuk

Telefon normu: +299 54 29 81 
E-mail: atuakkiortut@atuakkiortut.net, kalatu@gnet.gl 

Ukiortaami pilluaritsi

Kalaallit Atuakkiortut ilaasortani, ilaasortamilu atuartartui, tamasaa aamma atuakkanik
saqqummersitsisartut tamaasa, ukiortaani pilluaqquai, nutaarsiassaq nuannersoq
tusarliutiitigalugu. Ukioq 2020-mummi Aningaasaanut Inatsimmi 700.000 kr. KA-mut immikkut
aningaasaliissutaapput Nunatsinni Atuakkialeriffimmik allaffeqalernissaanut
atorneqartussanik. Suliaq 2014-mili piviusunngortinniarneqartoq, GreenLit-mik taamanili
taasalerparput, ukioq mannalu piviusunngoraluttualerpoq.


GreenLit-ip aningaasanut inatsisikkut akilersorneqalernissaanik anguniagarput kiisami anguarput.
Assorsuaq tamanna tulluusimaarutigaarput. Maanna annoraatta talii qummut imullaataa atuakkiat
nunatsinneersut imarisamikkut pitsaanerulernissaannut, saqqummersinneqarnerminni
pilerinarnerulernissaannut, siammarterisarnerup pitsanngorsaavigineqarnissaanut, nunatsinnilu
atuakkiat nunani allani ilisimaneqarnerulernissaannut, ataavartumik suleruloornissarput
tullinnguutissaaq.


Suliaq GreenLit 2014 aallartippoq
Kalaallit Atuakkiortut 2014-mi ataatsimeersuarneranni suliakkiissutigineqarpoq Nunatsinni
Atuakkialerinermut Allaffeqalernissaa KA-ip ilungersuullugu anguniarsarissagaa. Taamani
Savalimmiuniit tikeraarteqarpugut, savalimmiormiullu atuakkialerinermut allaffeqarlersimanerat,
FarLit-imik atserneqarsimasoq, pissangalluta usorullutalu tusarnaarlutigu. Ukiut tallimat
qaangiutillartullu Nunatsinni Atuakkialerinermut Allaffissaq - GreenLit -
piviusunnguleraluttualerpoq.

GreenLit-ip suliarisassavai kalaallisut atuakkiarineqartartut imarisamikkut, allanneqarnermikkut
saqqummersinneqarnermikkullu pitsaassusaasa qummut kivinniarnissaat, aamma atuakkiat
nunatsinneersuut nunani allani ilisimaneqarnerulernissaannik aqqutsisiuissaq. Suliat
ingerlanneqassapput atuakkiortunik, atuakkiortunngorusuttunik aamma nutserisartunik
aaqqissuussamik pikkorissaasarnertigut ilitsersuisarnertigullu, kiisalu atuakkanik
saqqummersitsisartunik qanimut suleqatiginerisigut.

NordLit suleqatigineqassaaq

GreenLitsimi sulineq ingerlanneqassaaq nunat avannaamioqatigiit, Nordisk Ministerrådi ataani
atuakkialerinermut suleqatigiiffiat - NordLit - peqatigalugu. Nunarput sinnerlugu KA NordLitsimut
ilaasortaavoq. NordLit tassaavoq nunani avannarlerni atuakkialerinernut allaffeqarfiit
suleqatigiiffiat. Islandimiut atuakkialerinermut allaffeqarfiata saniasigut ilaasortaapput Norla,
Norge-meersoq, Fili, Finlandimeersoq, FarLit Savalimmiuneersoq, Sverige-meerput Statens
Kulturråd, Danmarkimeersuullutik Det danske Arts Council/Slots- & Kulturstyrelsen i Danmark,
Samillu Norgimeersut peqatigiiffigaat Sápmi, kiisalu KA/GreenLit nunarput sinnerlugu
ilaasortaavoq.

Nunaminni atukkialerinerup siuarsarneqarnerisa saniasigut NordLit-ip aamma suliarisarpaa nunani
allani atuakkanik saqqummersitsisarfissuarni, assersuutigalugu Frankfurtimi, Londonimi, Bologniami, Shanghai-mi allanilu, avannaamioqatigiit ataatsimoorussamik atuakkanik saqqummersitseqatigiiffiliortarneri, avannaamioqatigiit atuakkiaasa nunani allani soqutigineqarnerulernissaat siunertaralugu, nunallu allat oqaasii atorlugit avannaamiut atuakkiaasa saqqummersineqartarnissaat anguniarlugu.

NordLitsittaaq ataatsimoorussanik allanik suliaqartarpoq, soorlu nutserisunik
isumasioqatigiisitsisarnernik, atuakkiortarnerullu oqaluttuassartaanik saqqummersitisarluni.
Kiisalu nunat avannaamioqatigiit oqaasiinut nutserinissamut nordisk ministerrådip
aningaasaliissutigisartagaasa (NOS-støtte) agguaanneqartarneri, atuakkanik
saqqummersitsisarfinnit qinnutigineqarsinnaasut, NordLitsimut ilaasortanit isumagineqartarput.


Nordisk Ministerråd sinnerlugu aningaasat nuterinissamut tapiissutissat Danmarkimi Statens
Kunstrådimit nunanut ataasiakkaanut ingerlateqqinneqartarput. Nunatsinni KA
ataatsimiititaliannguaqarpoq NOS-Komite-mik, taakkualu nutserinissamut
saqqummersitsinissamullu tapiiffigitinnissamut forlaginiit qinnuteqaatit ukiumut marloriarlutik
suliarisarpaat.


KA-GreenLit maanna tamakkiisumik NordLit-imut peqataasinnaalissaaq
2010-mili NordLit pilersinneqarmalli nunarput sinnerlugu KA ilaasortaavoq. KA-illi isaanit isigalugu
suleqatigiinneq tusiattorujussuartut ingerlasimavoq, tassami nunani avannarlerni KA kisiartaalluni
NordLitsimi nammineq kajumissuseq najoqqutaralugu taamaallaat sulisinnaasarsimavoq, suliniutit
amerlasuut peqataaffigisinnaasarsimanagit immikkut taamakkununnga
aningaasalersuisoqanngimmat. Ukiut ingerlanerini suliniutitut projektitut
misilinneqartarsimangaluarput, aallartileraluarlutilli uniinnartariaqartarsimallutik
aningaasassaqannginneq peqqutigalugu.


Ukiut ingerlanerani KA-mi siulersuisut kultureqarnermut naalakkersuisunik nikerartunik
oqaloqateqartarsimapput, pingaartumillu 2019-imi Inatsisartut Kultureqarnermut
Ataatsimiititaliaannik, aamma Nunanut Avannarlernut Suleqatigiinnermut naalakkersuisumik,
kiisalu Kultureqarnermut Naalakkersuisumik ataatsimeeqateqartarsimallutik.
Ataatsimeeqateqartarnerpassuillu maanna iluatsilluarnerat KA-ip assorsuaq qujamasuutigalugillu
nuannaarutigai.


Aningaasaliissutit suliniutinut nutaanut sillimatineerput
KA-mi siulersuisut nuannarutigalugu maluginiarpaa GreenLitsimut aningaasaliissutit 700.000 kr. -
nit Aningaasanut Inatsimmi konto-mit 20.11.70-meersuummata, tassa Suliniutinut nutaanut
sillimatit-neersuullutik. Ima paasivarput GreenLitsimut aningaasaliissutit aningaasaasut 'nutaat'
kulturilerinermut aningaasaliissutaareersunit allanit tiguneqanngitsut, kulturilerinermulli nutaatut
aningaasaliissutaallutik. Tamaattumik aningaasaliissutit KA-mut aatsaat
tunniunneqarsinnaalissapput aningaasat sillimatit kontoanniit Kultureqarnermut
naalakkersuisoqarfimmut nuunneqareerpata. Taamaasiornissarlu Naalakkersuisut aamma
Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaata akueqqaartussaavaat.


KA-mi siulersuisut maanna pilersaarusiulerpaat GreenLitsip suliffeeqqatut aaqqissuunneqarnissaa,
naak aningaasaliissutit suli tunniunneqanngikkaluartut. Suliassavulli qilanaaralugit

Kalaallit Atuakkiortut

The Writer's Union Najugaq: Postaddress:
Of Greenland Postboks 43 P.O. Box 43
3900 Nuuk 3900 Nuuk
Kalaallit Nunaat Greenland

eqqarsaasersorfigilereerpavut nunatsinni atuakkiortarnerup siuarsarneqarnerani
alloriarnerummat angisooq.


KA-mi siulersuisut sinnerlugit
Juaaka Lyberth
Siulittaasoq.

Godt nytår

Grønlands Forfatterforening vil gerne ønske alle sine medlemmer, medlemmernes læsere, forlag og andre forretningsforbindelser et godt nytår og samtidig bringe en god nyhed. I Finansloven 2020 er der afsat 700.000 kr. til KA, til brug for oprettelse af Grønlands Litteratur Kontor - GreenLit. Siden generalforsamlingen i 2014 har KA målrettet arbejde for etablering af GreenLit, og 2020 bliver året, hvor drømmen bliver til virkelighed.

Vi har nu opnået, at GreenLit bliver finansieret via Finansloven. Det er vi kolosal stolt over. Nu skal vi bare smøge ærmerne op og komme igang arbejdet med at løfte kvaliteten af grønlandske bøger op - både indholdsmæssigt, i sproget og i grammatikken, i udseendet m.m. Vi skal også kæmpe for at forbedre distributionen af bøger herhjemme og fremme læselysten, og endelig kan vi gå igang med at gøre grønlandske bøger kendt i udlandet, i tæt samarbejde med bogudgivere og forlag herhjemme og igennem det nordiske samarbejde NordLit vi allerede er medlemmer af.

Projekt GreenLit startede i 2014

På KA-s generalforsamling i 2014 blev det stillet som opgave for den nye bestyrelse, at arbejde for oprettelse af et grønlandsk litteratur kontor. Dengang havde vi besøg fra Færøerne, der fortalte om de positive virkninger for Færøsk litteratur, at de på Færøerne har oprettet deres litteratur kontor, kaldet FarLit. Dengang lyttede vi med facination og beundring på Færingerne. 5 år efter kan vi nu med glæde fortælle om, at nu starter GreenLit i Grønland.

GreenLits opgave er at skabe grobund for at løfte kvaliteten af grønlandsk litteratur og fremme læselysten herhjemme. Desuden skal GreenLit bane vej til at grønlandsk litteratur bliver mere kendt i udlandet, ved kontinuerlig deltagelse i de store internationale bogmesser, hvor der handles om ophvsret forlagene imellem. Arbejdet skal selvfølgelig udføres i tæt samarbejde med forfattere, og vordende forfattere, oversættere og forlag. Der skal laves målrettede kursusvirksomhed - som måske kan blive første skridt til Grønlandsk Forfatterskole.

Nordisk NordLit samarbejde

Arbejdet i GreenLit skal også ske i tæt samarbejde med det nordiske litteratur netværk - NordLit - som er samarbejdsorgan for nordiske litteratur kontorer under Nordisk Ministerråd. KA har repræsenteret Grønland siden NordLit blev etableret. Alle nordiske lande har officielle litteratur kontorer, som alle er finansieret af deres regeringer. Foruden den islandske litteratur kontor, er der NordLa fra Norge, Fili fra Finland, FarLit fra Færøerne, mens den Svenske er i Statens Kulturråd og den Danske ind under Det danske Arts Council/Slots- & Kulturstyrelsen, endelig er der den Samiske forfatterforening Sápmi. Fra Grønland er så KA - som nu organiseres under GreenLit.

Foruden at fremme litteraturen i deres respektive lande, er NordLit en samarbejdsorganisation om at fremme nordisk litteratur i udlandet, igennem fælles deltagelse på de store internationale bogmesser, som f.eks. i Frankfurt, London, Bologni, Shanghai m.fl. Ofte laver de nordiske litteraturkontorer et fælles stand, hvor de i bogmesserne præsenterer deres landes litteratur. Formålet er selvfølgelig at skabe kontakt mellem udenlandske og nordiske forlag, med salg af bogrettigheder for øje, og dermed få udgivet nordiske bøger på forskellige udenlandske sprog.

Nordlit laver også andre ting, som for eksempel kurser for udenlandske bogoversættere, samt udgivelse af bog kataloge og bibliografier. Endelige er det NordLits medlemsorganisationer i de enkelte lande, der står for sagsbehandling og uddeling af nordisk oversættelses støtte (NOS). NOS midler kan søges af forlag og bogudvigere og tildeles udfra regler og kreterier, der er vedtaget af Nordisk Ministerråd. Det Statens Kunstråd i Danmark, som på vegne af ministerrådet, der fordeler midlerne til de enkelte lande. I Grønland har KA en NOS-komite, som behandler ansøgninger 2 gange om året.

KA-GreenLit kan nu deltage på fuld basis i NordLit samarbejdet

Siden NordLit blev etableret i 2010 har KA været medlem af litteraturnetværket. Men set fra KA side, har deltagelsen i NordLit ikke været 100 % tilfredsstillende, fordi, mens alle andre nordiske landes litteraturkontorer er finansieret af deres landes respektive regeringer, har KA's deltagelse været baseret på frivillighed, hvor der skal søges fondmidler, såfremt KA kan deltage f.eks. på en bogmesse, hvilket det ikke altid er blivet imødekommet fra de bevilgende myndigheder. Flere projekter er således været nødt til at blive stoppet på grund af manglende økonomi.

I arbejdet for at komme på den grønlandske finanslov, har KA igennem flere år haft en del møder med de skiftende Landsstyremedlemmer for kultur, og i 2019 har KA intensiveret arbejdet og har holdt en række møder med Inatsisartut kulturudvalg, Naalakkersuisoq for Kultur og ikke mindst Naalakkersuisoq for Nordisk Samarbejde. Alle disse møder, har nu givet et positiv resultat, hvilket KA selvfølgelig er meget glad for og stolt af.

Bevillingen kommer fra reserverne for nye initiativer.

KA's bestyrelse har med glæde konstateret, at bevillingen på 700.000 kr. til GreenLit er posteret i konto 20.11.70 som er reserver for nye initiativer. KA forstår det på den måde, at de bevilgede penge er "nye penge", og altså ikke taget fra allerede eksisterende andre kultur bevillinger. Denne bevillingsform betyder, at kulturdepartementet, for at få udløst beløbet, først skal søge pengene hos Naalakkersuisut, hvorefter Finansudvalget også skal godkende denne beslutning.

Det næste skridt for KA er selvfølgelig at lave en organisationsplan for GreenLit, og planlægge GreenLits kommende opgaver både for 2020 og de kommende år. Men vi glæder os meget, og allerede er i tænke boks for at fremme den grønlandske litteratur og være med til at løfte kvaliteten, og ad den vej fremme læselysten herhjemme. Det er et kæmpe skridt vi har opnået.

På vegne af KA bestyrelsen

Juaaka Lyberth

Formand for KA